Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανάληψη πτυχιακής εργασίας για τους φοιτητές/τριες του προγράμματος σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν πτυχιακή εργασία αντί δύο (2) μαθημάτων επιλογής εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή ίσο του 7ου
  • έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 150 ECTS,
  • έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μάθημα Μεθοδολογία Έρευνας.

Για την ανάληψη της πτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Θέματα πτυχιακών εργασιών 2023-2024Ε

Έντυπο-ανάληψης-πτυχιακής-εργασίας

Βήμα 1: Την εκπόνηση πτυχιακής μπορεί να την αναλάβει (1) ένας φοιτητής/τρια, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή και δεδομένου ότι το επιβάλλουν οι ανάγκες της έρευνας, η πτυχιακή εργασία μπορεί να ανατεθεί σε ομάδα 2 φοιτητών/τριών.

Βήμα 2: Ακολουθεί επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρεστε και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού αποστέλλεται το «Έντυπο Ανάληψης Πτυχιακής Εργασίας» ηλεκτρονικά στη διεύθυνση secretariat-bat@hmu.gr  έως  20/03/2024.

Βήμα 3: Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η γραμματεία του τμήματος θα προχωρήσει στον έλεγχο των προϋποθέσεων για το σύνολο των φοιτητών. Εφόσον αυτές πληρούνται, θα ολοκληρωθεί η ανάθεση με ενημέρωσή του πληροφοριακού συστήματος  από τη γραμματεία.

Βήμα 4: Χρονική διάρκεια: Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια εκπόνησης της Π/Ε από τους φοιτητές/τριες είναι το εξάμηνο ανάθεσης και το αμέσως επόμενο εξάμηνο μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Πέραν αυτής της προθεσμίας και με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η ανάθεση παύει να ισχύει αυτόματα και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο