Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανάληψη Πτυχιακής Εργασίας για του φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Φοιτητές/τριες του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις (180 ΔΜ και ολοκλήρωση του μαθήματος Μεθοδολογία Έρευνας) έχουν τη δυνατότητα ανάληψης πτυχιακής εργασίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2023-2024.

Καλείστε να εγγραφείτε στο μάθημα “Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας” στο e-Class έως τις 08/03/2024, το οποίο θα πραγματοποιείται διαδικτυακά κάθε Τρίτη 17.00-19.00. Περαιτέρω πληροφορίες θα λάβετε από τον διδάσκοντα του μαθήματος Επίκουρο Καθηγητή κ. Ροβίθη Μιχαήλ.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο