Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων στο Ηράκλειο

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, συνδιοργανώνουν στις 18 -19 Οκτωβρίου 2024 στο Ηράκλειο Κρήτης, το 23ο Συνέδριο ου Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων με τίτλο:

Δημογραφική μετάβαση στο 2050 και περιφερειακές πολιτικές

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι διττός. Αφενός θα επιδιωχθεί να αναδειχθεί η σύνδεση μεταξύ της δημογραφικής μετάβασης και των περιφερειακών πολιτικών και αφετέρου να παρουσιαστούν οι περιφερειακοί ανταγωνισμοί και οι μετατοπίσεις ισχύος από τις δημογραφικές ανισορροπίες.

Δείτε την ανακοίνωση και την πρόσκληση για υποβολή εργασιών

Μετάβαση στο περιεχόμενο