Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση για τη διδασκαλία της Κινέζικης Γλώσσας

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος, ότι ξεκινάει ο τρίτος κύκλος του μαθήματος Κινεζική Γλώσσα Ι, που διδάσκεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και το οποίο έχουν τη δυνατότητα, μετά από αίτηση, να παρακολουθήσουν φοιτητές και από άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

Η διάρκεια του μαθήματος είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (εαρινό εξάμηνο 2023-24 και χειμερινό εξάμηνο 2024-25) και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή 11.00-13.00, με έναρξη την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024. Διδάσκουσα του μαθήματος είναι η πιστοποιημένη καθηγήτρια Κινεζικής Γλώσσας κα. Εμμανουέλα Χατζάκη. Όσοι φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς και τα δύο εξάμηνα μαθημάτων θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης, ενώ εάν το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας που διεξάγονται στην Αθήνα, για την απόκτηση του πτυχίου πρώτου επιπέδου Α1 – HSK1. (Το μάθημα της Κινεζικής Γλώσσας ανήκει στην κατηγορία των προαιρετικών μαθημάτων, επομένως δεν συνυπολογίζεται στις Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) της εξαμηνιαίας δήλωσης των φοιτητών.)

Για όσους φοιτητές συμμετάσχουν στο μάθημα, η παρακολούθηση των διαλέξεων θα είναι υποχρεωτική (απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των διαλέξεων) προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα και να λάβουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα μέχρι την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, καθώς το μάθημα ξεκινάει Παρασκευή 1 Μαρτίου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWJkbnfoIEfNUptLfRjz-OVcVS7-284JDgiIG7524ijtSPw/viewform

Το μάθημα μπορούν να παρακολουθήσουν έως 40 φοιτητές από όλα τα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερους φοιτητές, η επιλογή θα γίνει με βάση τη βαθμολογία των φοιτητών και τα ECTS που έχουν συμπληρώσει από τα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών, ενώ προτεραιότητα δίνεται στους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη γραμματεία του τμήματος στο τηλέφωνο 2810 379613.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ειρήνη Δήμου

Αναπλ. Καθηγήτρια

Μετάβαση στο περιεχόμενο