Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA LAB)

Επισυνάπτεται η απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού  “Ανακήρυξη υποψηφίου για τις εκλογές ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Έρευνας και Διοικητικού Ελέγχου (ORAMA LAB) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου”

Ανακήρυξη Υποψηφίου Διευθυντή ORAMA LAB

Μετάβαση στο περιεχόμενο