Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση συμμετοχής ομάδων φοιτητών στο πρόγραμμα “Καινοτομία και Πολιτισμός” του Κέντρου ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Κέντρο ACE του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο Smart Attica European Digital Innovation Hub (EDIH) και με την υποστήριξη του Κόμβου Science Agora οργανώνει το  Πρόγραμμα “Καινοτομία και Πολιτισμός – “Proof of Concept” (“PoC”) με θέμα τον Πολιτισμό”

Στόχος του προγράμματος είναι να υποστηρίξει επιχειρηματικές και ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού και θέλουν να αναπτύξουν την πιλοτική τους εφαρμογή σε πραγματικό περιβάλλον. Οι αιτήσεις είναι ανοικτές έως τις 8 Μαρτίου. Η εγγραφή γίνεται στη φόρμα εδώ

Μερικά από τα οφέλη των ερευνητικών/επιχειρηματικών ομάδων αφορούν:

  • Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του “PoC” από 10.000 έως 15.000 ευρώ με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης.
  • Συμμετοχή σε “Matchmaking and Pitching” events με στόχο τη δικτύωση με την αγορά και τη βιομηχανία με στόχο και την εύρεση συνεργάτη.
  • Υποστήριξη μέσω συμβουλευτικής (mentoring) για την υλοποίηση του “PoC” με τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών και μεντόρων για την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων.
  • Υποστήριξη σε μορφή υπηρεσιών καθοδήγησης (coaching) από τα έμπειρα στελέχη του Smart Attica EDIH και του Κόμβου Science Agora.

Η Τέχνη και ο Πολιτισμός παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κουλτούρας ενός τόπου, συμβάλλουν όμως σημαντικά και στην οικονομία, την ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση. Σήμερα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος τους στην προαγωγή καινοτόμων ιδεών, στην πυροδότηση θετικής κοινωνικής αλλαγής και την επίτευξη θετικού κοινωνικού αποτυπώματος. Στο πλαίσιο του προγράμματος, στόχος είναι να αναδειχθούν και να υποστηριχθούν ερευνητικές και επιχειρηματικές προτάσεις που θα συνδυάζουν την τέχνη και τον πολιτισμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες και θα ανοίξουν νέες προοπτικές στον χώρο, προσφέροντας λύσεις σε υπάρχουσες «προκλήσεις» του κλάδου και επιτυγχάνοντας παράλληλα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο