Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εξέταση φοιτητών που νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου

Φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα νόσησαν με COVID-19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου και για όσο χρονικό διάστημα δεν εξετάστηκαν καθώς βρίσκονταν σε απομόνωση, θα μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα που δεν μπόρεσαν, αφού αποστείλουν αίτημα στη γραμματεία του τμήματος (secretariat-bat@hmu.gr) με τα μαθήματα που επιθυμούν, έως και την ημέρα λήξης της εξεταστικής περιόδου (16/02/2022).
Εν συνεχεία θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση με το πρόγραμμα εξέτασης των μαθημάτων αυτών και σχετικές λεπτομέρειες.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο