Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δήλωση επιπλέον μαθήματoς στους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

Με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος (αρ. πρ. 28/12-10-2020) οι φοιτητές του προγράμματος σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ (εισαχθέντες από το 2019-2020 και μετά) μπορούν εφεξής να δηλώνουν έξι (6) μαθήματα το εξάμηνο, με προτεραιότητα τα μαθήματα των παλαιοτέρων εξαμήνων. 

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει μαθήματα για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021, θα μπορούν να κάνουν διόρθωση στη δήλωσή τους έως και τις 26/10/2020 (ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μαθημάτων) .

Μετάβαση στο περιεχόμενο