Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

1η Ετήσια Παρουσίαση Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Την Πέμπτη και Παρασκευή 01-02 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η ετήσια παρουσίαση προόδου των υποψήφιων διδακτόρων του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας. Τη δι-ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέλη ΔΕΠ του τμήματος, συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό καθώς και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 13 παρουσιάσεις απο τους υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν αφορούσαν εξαιρετικά επίκαιρα κοινωνικά και επιχειρηματικά ζητήματα που η πλειοψηφία τους εστιάζει στη βιώσιμη και αειφώρα ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την επιχειρηματικότητα, καθώς και τον τουρισμό.

Κατά τη διάρκεια της δι-ημερίδας, οι υποψήφιοι διδάκτορες είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν μέσα σε 15 λεπτά την πρόοδο των ερευνητικών τους προσπαθειών, να συζητήσουν με τους παρευρισκόμενους και να απαντήσουν σε ερωτήσεις και σχόλια που τους απηύθυναν.

Ο σκοπός της δι-ημερίδας ήταν τριπλός. Αφενός να δώσει τη δυνατότητα στους υποψήφιους διδάκτορες να παρουσιάσουν την έρευνα που πραγματοποιείται στο Τμήμα σε ένα μεγαλύτερο ακροατήριο, με διαφορετικά επίπεδα κατανοήσης της ερευνητικής διαδικασίας. Αφετέρου, να εξοικειώσει όσο γίνεται καλύτερα του υποψήφιους διδάκτορες με τη διαδιακασία παρουσίασης της ερευνητικής δουλειάς τους σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με παρουσία ενός ετερογενούς κοινού. Τέλος, η δι-ημερίδα προσπάθησε να εντρυφήσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στην ερευνητική διαδικασία, να τους παρέχει μιας μορφή έμπνευση και να τους εντάξει σταδιακά στην ερευνητική σκέψη.

Την αφίσα της διημερίδας σχεδίασε η φοιτήτρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ευθυμία-Νεφέλη Κωνσταντινίδου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο