Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων -Πρακτική Άσκηση

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10-04-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1293/τ.Β/10.04.2020)  παρατείνεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και η  διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης έως και τις 10.5.2020.

fek-v-1293-10-_april-20.pdf
Μετάβαση στο περιεχόμενο