Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόβλημα στη δήλωση συγγραμμάτων στον ΕUDOXUS

Σε πρόβλημα που παρατηρήθηκε κατά τη δήλωση συγγραμμάτων σε συγκεκριμένα μαθήματα όπως π.χ Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία, Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας, σας ενημερώνομε ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό και γίνεται προσπάθεια να επιλυθεί από τον EUDOXUS.

Μετάβαση στο περιεχόμενο