Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ
Εαρινό Εξάμηνο 2019 – 2020

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι  τοποθετήσεις φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ κατά το εαρινό εξάμηνο 2019 – 2020 θα γίνουν ως εξής:
–  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Μαρτίου 2020 (αφορά τοποθετήσεις μόνο σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα): Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.
–  Έναρξη Πρακτικής Άσκησης 1η Απριλίου 2020: Κατάθεση δικαιολογητικών το αργότερο έως Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε θέσεις ΕΣΠΑ, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία
α) Αίτηση Φοιτητή, β) Βεβαίωση Αποδοχής από το φορέα απασχόλησης και γ) τα δικαιολογητικά με τα ατομικά στοιχεία του φοιτητή (Ταυτότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Λογαριασμός Τραπέζης)
Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά Τμήμα, η επιλογή και τοποθέτηση των φοιτητών σε επιδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα γίνει από το Τμήμα του με τα κριτήρια επιλογής που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων εντός 5 ημερολογιακών ημερών.
Οι φοιτητές που θα ενταχθούν στο έργο ΕΣΠΑ θα αποζημιωθούν, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης, ως εξής:
Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 580,75 € μηνιαίως (280,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 300,75 €  από τον εργοδότη)
Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου και των ΟΤΑ με το  ποσό των 276,08 € μηνιαίως (100,00 € από το έργο ΕΣΠΑ και 176,08 € από το φορέα απασχόλησης)
Σε μη θεσμοθετημένες θέσεις του Δημόσιου με το ποσό των 280,00 € μηνιαίως αποκλειστικά από το έργο ΕΣΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης.
Οδηγίες για τους Φοιτητές
Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση μέσω του έργου ΕΣΠΑ 2014-2020, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης: https://praktiki.teicrete.gr 
Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης:
Μπορείτε να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης:
Στην ιστοσελίδα του  Γραφείου Πρακτικής Άσκησης
Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ»
Είσοδος – Προπτυχιακός φοιτητής http://submit-atlas.grnet.gr
 
Οδηγίες για τους Φορείς Υποδοχής Φοιτητών
 Οι Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν υποχρεωτικά:
Α) να εγγραφούν και να πιστοποιηθούν στο Πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ. http://atlas.grnet.gr/ (Όσοι Φορείς έχουν ήδη πιστοποιηθεί στο σύστημα, δεν απαιτείται η ενέργεια αυτή). Απαραίτητη ενέργεια για όλους τους Φορείς Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης είναι η δημιουργία κωδικού θέσης Πρακτικής Άσκησης και η δημοσίευσή της στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ. Ο κωδικός θέσης συμπληρώνεται στο έντυπο Βεβαίωση Αποδοχής και Απασχόλησης για τον κάθε φοιτητή/τρια που επιθυμούν να απασχολήσουν (οδηγίες εδώ).
Β) Να υποβάλλουν το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ σύμφωνα με τα ΦΕΚ 3520/Β΄/19.9.2019 και 2639/Β΄/28.06.2019.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ιδρύματος ή στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης Τμήματος.
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνα: 2810 379337, 2810 379472
Email: gpa@staff.teicrete.gr
Web Address: https://praktiki.teicrete.gr/

 
* Κενές θέσεις σε ένα Τμήμα θα καλυφθούν αναλογικά από φοιτητές άλλων Τμημάτων!
** Θέσεις που δεν θα καλυφθούν με τις τοποθετήσεις Μαρτίου θα προσφερθούν στους φοιτητές για το μήνα Απρίλιο.
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο