Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραφή μετεγγραφέντων φοιτητών 2019

Ενημερώνομε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων για μετεγγραφή στο τμήμα, των κατηγοριών με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και αδελφών φοιτητών
Οι φοιτητές που δεν έχουν ειδοποιηθεί προσωπικά για οποιοδήποτε πρόβλημα της αίτησής τους κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρακαλούνται να προσκομίσουν άμεσα στη Γραμματεία του τμήματος: 
1.  βεβαίωση διαγραφής από το τμήμα προέλευσής τους
2. φωτοτυπία της ταυτότητάς τους (όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη) και
3. δυο (2)  φωτογραφίες τύπου ταυτότητας,
προκειμένου να προχωρήσει η εγγραφή τους στα μητρώα του τμήματος.

                                                                                   
 Από τη Γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο