Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατάθεση δικαιολογητικών μετεγγραφέντων φοιτητών 2019-2020

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν λάβει την έγκριση της μετεγγραφής τους από το Υπουργείο Παιδείας για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, να προσκομίσουν την αίτηση μετεγγραφής τους πρωτοκολλημένη από το σύστημα του Υπουργείου μαζί με τα δικαιολογητικά της κατηγορίας που έχουν επικαλεστεί, στη Γραμματεία του τμήματος, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους από  25-29/11/2018 και ώρες 09.00-13.00.

Μετάβαση στο περιεχόμενο