Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη πραγματοποίησης μαθημάτων

Ενημέρωνομε τους φοιτητές ότι τα παρακάτω μαθήματα ξεκινούν από σήμερα  να πραγματοποιούνται κανονικά  στις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
1. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Γ’ εξάμηνο)
2. Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών (Γ’ εξάμηνο)
3. Μεθοδολογία Έρευνας (Ε’ εξάμηνο)
4. Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων (Ζ’ εξάμηνο)
5. Ειδικές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού (Ζ’ εξάμηνο)
6. Διοίκηση Έργου (Μάθημα φοιτητών ΤΕΙ για ΕΛΜΕΠΑ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο