Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Ενημερώνομε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι το σύστημα έκδοσης ακαδημαϊκών ταυτοτήτων λειτουργεί κανονικά, κατ’ επεκταση μπορείτε να εισέρχεσθε με τους κωδικούς σας για την αίτησή σας. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο