Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νομικά Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

Τα νομικά μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 
1. Αστικό Δίκαιο (Α’ εξάμηνο)
2. Αστικό Δίκαιο ΙΙ (Γ’ εξαμήνου)
3. Τουριστική Νομοθεσία (Ε’ εξαμήνου)
 
δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια αυτής και της επόμενης εβδομάδας.
Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με  την έναρξή τους. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο