Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία ταυτοπροσωπίας-χορήγησης κωδικών πρωτοετών φοιτητών

Ενημερώνομε τους πρωτοετείς φοιτητές για την διαδικασία η οποία θα τηρηθεί από τη Γραμματεία του τμήματος, κατά την περίοδο 07-18/10/2019, όπου θα πραγματοποιείται η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και χορήγησης κωδικών. 
Την Πέμπτη 10/10/2019 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση πρωτοετών φοιτητών, για θέματα που άπτονται της φοίτησής τους. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση σχετικά με την ώρα και την αίθουσα. 

Διαδικασία ταυτοπροσωπίας – χορήγηση κωδικών
Ενημέρωση πρωτοετών
Μετάβαση στο περιεχόμενο