Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία ταυτοπροσωπίας-χορήγησης κωδικών & έναρξη μαθημάτων πρωτοετών φοιτητών

Φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία της εγγραφής τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας (https://eregister.it.minedu.gov.gr) ωφείλουν να πραγματοποιήσουν και τη διαδικασία της ταυτοποίησης, όπως αυτή περιγράφεται στο επισυναπτόμενο αρχείο και κατά τις ημερομηνίες 07-18/10/2019,  προκειμένου να λάβουν τους κωδικούς πρόσβασης στο  Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο,


Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί από τις 30/09/2019. Επισυνάπτεται το ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα τους, ανεξάρτητα από τη διαδικασία της ταυτοποίησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί χρονικά λίγο αργότερα.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Διαδικασία ταυτοπροσωπίας & χορήγησης κωδικών σε πρωτοετείς φοιτητές
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α’ Εξαμήνου 2019-2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο