Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστημόνων, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης & Οικονομίας του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ

Προκήρυξη 407
Μετάβαση στο περιεχόμενο