Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

International Week “Entrepreneurship & New Trends in Tourism” , 13-17 Μαΐου 2019

Από τις 13 έως τις 17 Μαΐου 2019 πραγματοποιείται στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο η 3η Διεθνής Εβδομάδα με τίτλο ” Επιχειρηματικότητα και Νέες Τάσεις στον Τουρισμό”. Στη διάρκεια της εβδομάδας θα δοθούν διαλέξεις στους φοιτητές του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού. Έναρξη διαλέξεων την Τρίτη στις 9.30πμ (Αμφ. Δ) και Τετάρτη & Πέμπτη στις 9.00πμ (αμφ. Δ).

Στους φοιτητές που θα συμμετάσχουν, θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής που θα συμπεριληφθεί στο Συμπλήρωμα Διπλώματος (Diploma Supplement)  τους. Προκειμένου να λάβουν το πιστοποιητικό, οι φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν το 80% των διαλέξεων (το οποίο θα πιστοποιείται με την υπογραφή των φοιτητών στην αρχή και στο τέλος κάθε συνεδρίας).
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο