Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δυνατότητα μετάβασης των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις μεταβατικές διατάξεις για τους υπό ένταξη φοιτητές από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ στο Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΜΕΠΑ, πατήστε ΕΔΩ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, θεωρείται μεταβατικό, καθώς συνδυάζει την ταυτόχρονη υλοποίηση τόσο του νέου Προγράμματος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, όσο και των παλαιότερων Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) του ΤΕΙ Κρήτης.

Για τη μεταβατική περίοδο ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:

    • Οι πρόνοιες του Νόμου 4610/2019 που αφορά την κατάργηση του ΤΕΙ Κρήτης και την ίδρυση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
    • Οι κατευθυντήριες οδηγίες και οι κανονισμοί της Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
    • Οι υφιστάμενοι πόροι, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
    • Η επιθυμία του Τμήματος να προσφέρει ποιοτική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, τόσο στους φοιτητές του πανεπιστημιακού προγράμματος (φοιτητές ΕΛΜΕΠΑ), όσο και στους φοιτητές του προηγούμενου προγράμματος σπουδών (φοιτητές ΤΕΙ). 
    • Η δυναμική του Τμήματος να παράξει ερευνητικό έργο και μέσω της εξωστρέφειας να συνεργαστεί με άλλους ακαδημαϊκούς και αναπτυξιακούς φορείς.

Μεταβατικές διατάξεις για τους υπό ένταξη φοιτητές από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΤΕΙ στο πρόγραμμα σπουδών ΕΛΜΕΠΑ