Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημοσιεύσεις

Πατήστε εδώ για να δείτε τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.